Sčítanie ľudu 2021
Domácnosti v celom Derbyshire budú čoskoro požiadané, aby sa zúčastnili na sčítaní ľudu 2021. Bude to prvé stretnutie, ktoré bude prebiehať prevažne online, pričom domácnosti dostanú list s jedinečným prístupovým kódom, ktorý im umožní vyplniť dotazník na svojich počítačoch, telefónoch alebo tabletoch. Ak potrebujete podporu, kontaktujte náš tím digitálneho vzdelávania na telefónnom čísle 07960 433977

preèítajte si viac