POST /mp/collect HTTP/1.1 HOST: www.google-analytics.com Content-Type: application/json

Potravinové balíčky

Kŕmenie Derbyshire 

Občianska poradňa Mid Mercia spolupracuje s potravinovou bankou CVS v južnom Derbyshire. Obyvateľom Južného Derbyshire môžeme poskytnúť holistické poradenstvo a môžeme vám odporučiť CVS, aby ste si vyzdvihli balíček s núdzovými potravinami.

Kŕmenie Derbyshire je súčasťou projektu CPAG s názvom Cesty z chudoby. Derbyshire je jednou zo štyroch pilotných oblastí, ďalšími sú Bradford, Bristol a Leicester. Cieľom projektu je vyriešiť nedostatok prístupného núdzového poradenstva pre ľudí v potravinovej kríze, najmä medzi zraniteľnými skupinami, ktoré čelia prekážkam v prístupe k bežným poradenským službám.

Dúfame, že projekt umožní ľuďom zaoberať sa základnými problémami, ktoré ich spôsobili zraniteľnosťou voči hladu alebo potravinovej neistote, a získať podporu od poradenských pracovníkov, aby mohli do konca projektu hlásiť svoje problémy vyriešené.

Pomoc ľuďom pri prístupe k núdzovým radám prostredníctvom komunitných potravinových projektov, financovaný z národnej lotérie.

Iba obyvatelia južného Derbyshire.

Ako kontaktovať potravinové balíčky

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o našej podpore, kontaktujte našu poradenskú linku