POST /mp/collect HTTP/1.1 HOST: www.google-analytics.com Content-Type: application/json

Podpora roztrúsenej sklerózy

Skleróza multiplex 

V partnerstve so spoločnosťou Burton on Trent's MS Society poskytujeme poradenské služby zamerané na výhody v miestnych poradenských kanceláriách alebo v prípade potreby v domovoch ľudí špeciálne pre jednotlivcov žijúcich s MS.

Poradca bude pomáhať všetkým oprávneným osobám pri vypĺňaní formulárov a vyplňovaní žiadostí o dávky a povinných prehodnocovaní. 

Ak chcete získať prístup k tejto službe, musíte mať diagnostikovanú SM a žiť v South Derbyshire alebo v oblasti Burton on Trent.

Kontaktujte podporu roztrúsenej sklerózy

 Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o našich službách, kontaktujte nás prostredníctvom našej poradenskej služby.

}

10: 00-16: 00, pondelok až piatok, okrem štátnych sviatkov