POST /mp/collect HTTP/1.1 HOST: www.google-analytics.com Content-Type: application/json

ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਸਹਾਇਤਾ

ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ 

ਟ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਰਟਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਲਾਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. 

ਇਸ ਸੇਵਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ Southਥ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਟਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

}

10: 00-16: 00, ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ, ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ