Site icon Občianske poradenstvo v polovici Mercie

RPPR - zástupca platených osôb (DoLS)

RPPR - zástupca platených osôb (DoLS)

RPPR - zástupca platených osôb (DoLS)Zloženie: 100% bavlna.

Ľudia, ktorí sa o vás starajú, musia niekedy urobiť rozhodnutia, aby ste boli v bezpečí, alebo umožniť vykonávanie a sledovanie liečby. Možno bude potrebné nastaviť rutiny, ktoré vám bránia v opustení miesta bydliska.

Zbavenie niekoho slobody opustiť dom alebo nemocničnú časť sa nazýva „pozbavenie slobody“. Zákon hovorí, že na tento účel musí nemocnica alebo ošetrovateľský ústav získať povolenie a pred udelením povolenia sa musia stať určité veci. Toto sa nazýva Zbavenie ochrany slobody (DoLS) a zahŕňa:

  • Posúdenie kapacity s cieľom zistiť, či je osoba schopná prijímať vlastné rozhodnutia;
  • The right to a representative – If the person does not have a family member or friend who is able to represent them as a RPR (Relevant Persons Representative), an RPPR (a paid rep.) will be instructed by the local authority. 
  • Keď sa udelí DoLS, zástupca (advokát) skontroluje, či zostáva v právnej pozbavení osobnosti, a ozve sa, ak sa obáva starostlivosti alebo liečby.
  • Advokát môže tiež podporiť osobu v tom, aby vzniesla námietky proti súčasnému umiestneniu, ktoré sa nazýva odvolanie na Súdny dvor ochrany podľa § 21a.
  • Ak sú k DoLS pripojené podmienky, ako ďalšiu vrstvu bezpečnostných opatrení pre danú osobu, advokát zabezpečí, aby sa tieto dodržiavali.

Môžeme prijímať iba odporúčania z

tím miestneho úradu DoLS.

Exit mobile version