Site icon ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਡ ਮਰਸੀਆ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ

ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਡ ਮਰਸੀਆ ਵਿਖੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਡ ਮਰਸੀਆ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਡ ਮਰਸੀਆ ਕੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾ timeਥ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ, ਡਰਬੀ, ਟੈਮਵਰਥ, ਯੂਟੌਕਸਿਟਰ ਅਤੇ ਬਰਟਨ ਅਪਨ ਟ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, energyਰਜਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ:

 • ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ
 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ
 • ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ
 • ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀ ਸੀਵੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
 • ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ
 • ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋਗੇ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Admin Support

Our admin volunteers help with day to day running of the Citizens Advice services

Full role descriptions
* Volunteer Receptionist *
* Central Support Admin Volunteer *
* Money Advice Admin Volunteer *

Digital Connect 

Our Digital support volunteers deliver learning and digital skills training to our clients in North East Derbyshire and Bolsover and will be trained on the topics they cover

Full role description:
* Project Support Volunteer *
* Digital Community Champion Volunteer *

Trustee

We are looking for individuals who are committed to developing our services to the population of Derby City, South Derbyshire, East Staffordshire, Tamworth and surrounding areas and who have a passion to help us improve the lives of the people that we serve. 

Full role description:
* Trustee *

Assessors

This role supports our clients on the telephone helping them overcome their issues with debt, employment, housing, immigration etc. 

Full role description:
* Assessor Volunteer *

Generalist Advisor

ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

Full role description:
* Generalist Advisor *
* Tamworth Generalist Advisor *

Autism Information and Advice Service Volunteer

 This role would be to support our Autism Information and Advice Service, a free information and advice service for Derbyshire County and Derby City autistic community.

Full role description:
* Autism Services Volunteer *

Are you interested?

To register your interest in becoming a volunteer, please complete our Volunteer Application Form and send it to:

ਸਟਾਫ @citizensadvicemidmercia.org.uk

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੋਟਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਸ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ / ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ.

ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿ. ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਹੋਵੋਗੇ.

ਇਕ ਆਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ.

Want to know more? Here’s an account from one of our current volunteers:

ਜੌਨ ਫੋਰਸਟਰ - ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਗੇਟਵੇ ਮੁਲਾਂਕਣ

“ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ।

ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ reseਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ.

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿ interview ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਸਲਾਹ ਟੀਮ ਵਿਚਲਾ ਮਾਹੌਲ ਅਚਾਨਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸੀ.

ਸਿਖਲਾਈ learningਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੈਡਿ .ਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਵਾਰ auਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ.

ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੋਵੇ. ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋersਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ.

ਗੇਟਵੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਕ ਗੋਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਈਨਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ.

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਟਰਵਿs ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ onlineਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ”

Exit mobile version